Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca

Spletni portal pHisCulture je vzpostavljen v projektu pHisCulture v okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Vsebuje digitalizirano gradivo dveh v projektu sodelujočih muzejev, Pomurskega muzeja Murska Sobota in Muzeja Medžimurja Čakovec.

Objavljeno gradivo se tematsko navezuje na čas med leti 1880 in 1914, ko se je v obeh mestih pričelo oblikovati meščanstvo. Portal nudi hiter in enostaven dostop do tega gradiva in je na voljo vsem prek računalnika ali preko kode QR za mobilne naprave. Namenjen je izobraževalni in informativni rabi, zato ga kot orodje pri svojem delu lahko uporabljajo učenci, dijaki, študenti, raziskovalci, strokovnjaki, turisti in turistični delavci, zbiratelji in ljubitelji zgodovine itd«.

Podatki na spletnem portalu pHisCulture so avtorska last Pomurskega muzeja Murska Sobota in Muzeja Medžimurja Čakovec. Namenjeni so izobraževalni in informativni rabi. V javnih medijih brez pisnega dovoljenja muzejev vsebin iz portala ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali objavljati. Komercialna raba podatkov iz portala je strogo prepovedana.