Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Arhitektura
NASLOV:

Nova gradska vijećnica

OPIS:

Novu gradsku vijećnicu projektirao je i sagradio Valent Morandini 1869. Od 1869. do 1903. služila je kao zgrada pučke škole, a od 1903. dobiva funkciju Gradske vijećnice.