Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Građa
ZVRST: Predmeti komunikacije
NASLOV:

Naslovnice tjednika Međimurje = Muraköz, 1884.

OPIS:

Godine 1884. u Čakovcu počinju izlaziti tjedne novine Međimurje = Muraköz na hrvatskom i mađarskom jeziku kao „družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk“. U njima su objavljivane novosti iz Međimurja, Hrvatske, Mađarske, Europe i ostatka svijeta. Iako su bile tiskane kao dvojezične novine, sadržaj članaka na hrvatskom  i mađarskom nije uvijek bio isti: članci koji su se doticali aktualnih kulturnih, društvenih i političkih pitanja uglavnom su pisani na mađarskom, a članci povezani s domaćinstvom, kućanstvom, odgojem djece i dušebrižjem na hrvatskom jeziku.

  • MATERIAL: Tisk
  • ČAS NASTANKA: 1884. g.