Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Predmet
ZVRST: Unutarnja oprema
NASLOV:

Tava za prženje kave

OPIS:

Tava za prženje kave kružnog je oblika. Prilagođena mjerama za umetanje u rupu na ploči nekadašnjih štednjaka na drva. Središnji dio je promjerom za polovicu veći od donjeg, dubljeg dijela, koji je ulazio u kružnu rupu na ploči štednjaka. Poklopac je zavaren za posudu i neodvojiv. Ima samo malena vratašca oblika pravokutnika zaobljenih rubova, kroz koja se mogao provjeriti postupak pečenja i izgled sadržaja. Na vrhu pod pravim kutom presavijena drška miješalice od metalne šipke sa drvenom kapicom na vrhu. Unutar posude nastavlja se u metalnu miješalicu, koja ravnomjerno razgrće kavu za vrijeme pečenja. Također s vanjske strane bočno ukoso izlazi dugačka, nisko postavljena drška za umetanje i vađenje iz štednjaka. Drška na kraju imala drveni prihvat, rezbaren anatomski, u dužini šake.

  • MATERIAL: Drvo | Metal
  • MERE PREDMETA: V: 9 cm;
  • ČAS NASTANKA: početak 20. st.
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: MMČ 14001