Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Arhitektura
NASLOV:

Bölcseva lekarna

OPIS:

Nekdanja Bölcseva lekarna na Slovenski * verjetno izvira iz konca 19. stol. in stilno pripada historicističnemu slogu. Gre za enonadstropno stavbo s poudarjenim vogalnim delom na katerem izstopata kamniti balkon sloneč na dveh  volutnih konzolah in kamnita balustrada s krogelnimi nastavki.  Slednja se ponovi  tudi nad okensko osjo na glavni ulici.

Foto: 1905-1918, razglednica