Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Arhitektura
NASLOV:

Cerkev sv. Nikolaja v Murski Soboti

OPIS:

Stolnica  sv. Nikolaja  se  kot župna cerkev v virih prvič omenja leta 1297, čeprav je  domnevno stala na tem  mestu že v 11. stol. Romansko cerkveno jedro s kornim zvonikom izvira iz konca 13. stol. V drugi pol. 14. stol. so ga prezidali  v tristrano sklenjen rebrasto obokan prezbiterij, ki je bil kamnoseško opremljen in poslikan z dvema plastema slikarij. Starejša plast poslikav  je morda nastala še pred  sredo 14. stol., mlajša pa ok. 1390 in je pripisana neznanemu slovaško-gömörskemu slikarju. Prezbiterij odlično krasijo kamnoseški  gotski element in dopolnjujejo poslikana okna, delo Franca Mesariča iz l. 2003.  Ravno stropano ladjo so v drugi pol. 15. stol. povečali, jo v 17. stol. obokali in v 18. stol. razširili s stranskima  kapelama. V letih 1910 -1912 je bila cerkev temeljito prezidana  in je po načrtih  domačega arhitekta  Ladislava Takača dobila današnjo podobo.

Fotografija 1: Pred prenovo, 1905 (razglednica)

Fotografija 2: Po prenovi, 1915 (razglednica)

Fotografija 3: Cerkev danes (fotografiral Tomislav Vrečič)