Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Dokument
NASLOV:

Katastrska karta

OPIS:

Katastrska karta Murske Sobote iz leta 1860. Na karti je Murska Sobota imenovana z imenom "Olsnitz". Razvidno je, da intenzivnejša poselitev oz. strnjeni objekti sledijo cesti južno od območja gradu z grajskim parkom in vzhodno od tega območja s pozidavo ob cesti, v smeri v smeri severovzhod - jugovzhod.