Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Celopostavni portret moža

OPIS:

Fotografiral dunajski fotograf C. Kroh, verjetno pozna 60. leta 19. stoletja.

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Dunaj
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002404
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota