Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Dopasni portret dame

OPIS:

Posnetek nastal v studiu E. Kozicsa v Bratislavi, 1870. leta?
Szapáryjev album

Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS. Črnobela fotografija.

  • IZVOR: Bratislava
  • ČAS NASTANKA: 1870
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002416
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota