Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Dopasni portret mladenke

OPIS:

Portret nastal v studiu fotografa J. (Illaria?) Carposia v Reki, 1880. leta?

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Fiume/ Reka
  • ČAS NASTANKA: 1880
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002412
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota