Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Doprsni portret mladega moškega

OPIS:

Posnetek nastal v studiu Weinwurma in sinov, 1860- leta.

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Budimpešta
  • ČAS NASTANKA: 1860
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002415
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota