Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret dame doprsni

OPIS:

Posneto v studiu fotografa A. Obersteinera, 1870. leta.

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Graz
  • ČAS NASTANKA: 1870
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002744
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota