Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret dame

OPIS:

Studio J. Sterna, posnetek nastal po 1873, ko sta Budim in Pešta že združeni v eno mesto.

Szapáryjev album. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Budimpešta
  • ČAS NASTANKA: po 1873
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002759
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Soboota