Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret dame, zamišljene med branjem

OPIS:

Portret dame, zamišljene med branjem, pozna 1860. leta  (vsekakor pred 1873 - v naslovu je napisana Pešta, ki se je z Budo združila tega leta v eno mesto).

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Budimpešta
  • ČAS NASTANKA: 1860
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002374
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota