Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret mladega moškega

OPIS:

Posneto v studiu J. Barnarda (1841-1894), 1880. leta.

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: St. Albans, VB
  • ČAS NASTANKA: 1880
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002748
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota