Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret mladega moža

OPIS:

Portret nastal v studiu A. Muttererja (deloval na Dunaju od srede 19. st. do smti 1873, se uveljavil tudi kot fotograf pokojnikov.

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Dunaj
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002394
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota