Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret mlajšega moškega

OPIS:

Portret nastal v studiu J. Schwegerja, 1860. leta?

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Ljubljana
  • ČAS NASTANKA: 1860
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002401
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota