Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret mlajšega moškega

OPIS:

Posneti v studiu F. Beniczkyja v Bratislavi, 1880/90. leta.

Szapáryjev album. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Bratislava
  • ČAS NASTANKA: 1880/1890
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002384
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota