Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret sedeče mlajše dame

OPIS:

Nastalo v studiu A. Helma na Dunaju, 1860. leta.

Szapáryjev album. Črnobela fotografija.Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Dunaj
  • ČAS NASTANKA: 1860
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002386
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota