Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Portret starega moža

OPIS:

Portret starega moža dopasni.

Posnetek nastal v studiu E. Kozicsa v Bratislavi, 1870. leta? Fotograf: Eduard Kozics/Kozics Ede.

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

 

  • IZVOR: Bratislava
  • ČAS NASTANKA: 1870
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002745
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota