Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Rosa Eberl

OPIS:

Posneto v studiu F. L. Schnitzela (deloval tudi skupaj s fotografom Finkom), 1880. leta?

Szapáryjev album. Črnobela fotografija. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS.

  • IZVOR: Bratislava
  • ČAS NASTANKA: 1880
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002751
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota