Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Fotografija
ZVRST: Drugi predmeti zgodovinskega pomena
NASLOV:

Rosa Eberl

OPIS:

Portret dame, celopostavni.

Szapáryjev album. Skenirana originalna fotografija, hrani PM MS. Barvna fotografija.Posneto v studiu F. L. Schnitzela (deloval tudi skupaj s fotografom Finkom), 1880. leta?

  • IZVOR: Bratislava
  • ČAS NASTANKA: 1880
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: F-0002758
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota