Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Predmet
ZVRST: Umetniški predmeti
NASLOV:

Cerkev-Rodaun

OPIS:

Alojz Eberl

Risba mogočne gotske cerkve z vzhodne, apsidalne strani. Viden je tudi del zvonika ter ladje. Masivni oporniki podpirajo 5-strano zaključeno apsido z visokimi gotskimi okni in strmo streho. Pred cervijo sta naslikani dve drobni človeški postavi. Gre za krožen izsek z zabrisanimi robovi.

  • IZVOR: Murska Sobota
  • MATERIAL: Svinčnik
  • MERE PREDMETA: V: 24.3 cm; Š: 17 cm;
  • ČAS NASTANKA: Murska Sobota
  • INVENTARNA ŠTEVILKA: UZ-0001046
  • AVTORSKA PRAVICA: Pomurski muzej Murska Sobota