Digitalizirano muzejsko gradivo iz zgodovine Murske Sobote in Čakovca
Nazaj v galerijo
TIP ENOTE: Predmet
ZVRST: Obredni predmeti
NASLOV:

Evangeličanski molitvenik

OPIS:

Okrašene platnice.

  • ČAS NASTANKA: konec 19. stoletja
  • AVTORSKA PRAVICA: Mark Krenn